Etica in afaceri este o pilulã anticorupţie: interviu cu Silvia Radu, Asociaţia Businessului European

Este femeie şi preşedintã de douã ori: pe de o parte dirijeazã societatea Red Union Fenosa din Moldova şi pe de alta federeaza marii investitori din Moldova ȋn Asociaţia Businessului European (EBA). Misiune: stimularea mediului de afaceri prin atragerea capitalului străin şi a tehnologiilor novatoare. Mai mult ȋnsã: protagonista noastrã promoveazã Codul etic[1] ȋn afaceri pentru a combate corupţia care indepărtează investitorii străini. Va propunem viziunea Doamnei Silvia Radu asupra mediului de afaceri din Moldova.

CARTIER EUROPEAN: Vã aflaţi pe douã poziţii strategice în mediul de afaceri din Moldova: din acest cadru profesional, cum apreciaţi astãzi climatul investiţional din Moldova?

Considerând situaţia politicã din Moldova [apreciatã în luna februarie 2013], este greu sã spui cã în Moldova climatul investiţional este unul atractiv. Aceastã situaţie este datoratã faptului cã investitorii urmãresc tot ce se întamplã la nivel politic. De aceea, instabilitatea politicã influenţeazã negativ mediul de afaceri din Moldova, acest lucru fiind, însã, valabil pentru orice ţarã care trece prin tensiuni politice. Partea pozitivã insa a tensiunilor politice pare sã fie reprezentatã de o tentativã de eradicare a corupţiei din ţara noastrã, lucru aşteptat şi mult dorit, atât de mediul de afaceri, cât şi de toţi cetãţenii noştri. Astfel, se poate spune cã tensiunile politice au un dublu impact  (pozitiv – negativ) asupra climatului investiţional şi echilibreazã într-o anumitã mãsurã situaţia, pentru cã un mediu de afaceri trebuie sã fie cât mai pozitiv şi cât mai puţin corupt. Din aceste considerente, mulţi investitori strãini ezitã sã vinã  în Moldova pentru cã aşteaptã claritate politicã şi stabilitate. Cei care, însã, se aflã deja în Moldova, sperã la stabilitate şi rezultate cât mai rapide de la acest trend de luptã împotriva corupţiei.

CARTIER EUROPEAN: Per ansamblu, ce consecinţe vor avea evoluţiile politice din Moldova asupra investitorilor?

Evoluţiile actuale vor contribui la transparenţã, atât a economiei, cât şi a mediului de afaceri în general, ceea ce nu poate conduce decât la rezultate pozitive.

CARTIER EUROPEAN: Cum comentaţi dumneavoastrã temerile unor companii strãine, prezente de exemplu in România, care ezitã sã vinã în Moldova din cauza corupţiei si a altor probleme similare?

Eu cred cã lucrurile sunt generalizate atunci când se vorbeşte despre ţãrile Europei de Est. Toate aceste tãri sunt, totuşi, diferite  în ceea ce priveşte cultura, istoria, potenţialul, etc. Din pãcate, acest stereotip al estului existã şi se rãsfrânge şi asupra Republicii Moldova.

Din experienţa companiei noastre, Gaz Natural Fenosa (societate la care am început sã lucrez practic din ziua semnãrii acordului de vânzare – cumpãrare  a acţiunilor), consider cã proiectul nostru este unul de succes deoarece, în pofida tuturor problemelor cu care ne-am confruntat, nu am plãtit şi nici nu vom plãti niciodatã şpagã pentru a face afaceri în Moldova. Eu sunt chiar convinsã cã aceasta a fost cheia succesului proiectului nostru aici.

Pe de altã parte, prin Asociaţia Business-ului European (EBA), a cãrei preşedinte sunt, noi promovãm principiile de bunã guvernare şi transparenţã, care sunt împãrtãşite de toţi membrii noştri, atât fondatori, cât şi aderenţi. Noi combatem acest flagel şi încercãm sã le explicãm tuturor oamenilor de afaceri şi investitorilor cã, de fapt, acest lucru poate fi evitat. De asemenea, pentru a fi de folos membrilor EBA şi celor care doresc sã adere la asociaţia noastrã şi care se confruntã cu probleme de corupţie, intervenim prin asistenţã la toate nivelele şi instituţiile, atât de stat, cât şi din sectorul privat pentru a exclude astfel de situaţii.

CARTIER EUROPEAN: Puteţi afirma fãrã rezerve cã investitorii strãini pot intra pe piaţa moldoveneascã fãrã probleme, altfel spus cã sunt aşteptaţi cu braţele larg deschise şi ca pot depãşi impedimentele?

Ţara noastrã este una în dezvoltare, noi avem o piaţã cu un potenţial mare, de unde se pot recupera investiţiile cu un interes destul de ridicat. Deci, potenţialul nostru poate fi valorizat şi nu este folosit deocamdatã suficient. Investitorii sunt interesaţi de pieţele în dezvoltare, dar asta implicã şi unele riscuri, care trebuie sã fie asumate şi rezolvate corect, daca se produc. Ca asociaţie, noi suntem o interfaţã, dar existã şi alte asociaţii de facilitare a fluxului de informaţii, atât pentru investitorii strãini, cât şi pentru cei locali.

CARTIER EUROPEAN: Ca şi preşedinte al EBA, puteţi afirma cã un investitor strãin nu are nevoie sã plãteascã şpagã ca sã intre pe piaţa moldoveneascã? Care ar fi alte dificultãţi pentru care EBA are soluţii?

Experienţa Union Fenosa demostreazã cã afacerile se pot dezvolta cu succes doar atunci când compania nu este implicatã în afaceri de corupţie. Pentru investitorii mici este mai dificil decât pentru corporaţiile multinaţionale, dar EBA a fost creatã pentru ca investitorii mari, care au succes în Moldova, sã ajute companiile cu o cifra de afaceri mai micã în demersul de a depãşi dificultãţile legate de problema corupţiei. Astfel, EBA poate însoţi o companie în orice instituţie de stat sau minister pentru rezolvarea unor probleme care sunt în afara legii. În modul acesta, am asistat companii care aveau probleme de import, de export şi am evitat problemele legate de corupţie. Nu este uşor, dar este un principiu de bazã pe care toţi agenţii economici ar trebui sã-l aplice.

Este important sã se pledeze pentru respectarea legislaţiei, a corectitudinii şi a transparenţei; în acest sens, dispunem în cadrul asociaţiei de un Cod de etica in afaceri [c.f. principiul 10: Mediul de afaceri combate corupţia in toate formele ei, inclusiv extorcarea sau mituirea. [2]],care trebuie sã fie respectat de toti aderenţii EBA. Prin asta, noi educãm atât mediul de afaceri, cât şi mediul public pe care îi somãm sã respecte legislaţia. Acest fapt va contribui la crearea unui mediu de afaceri concurenţial şi etic şi va avea consecinţe pozitive asupra dinamicii dezvoltãrii economiei Republicii Moldova.

CARTIER EUROPEAN: Care este primul contact şi cel mai fiabil pentru un investitor strãin care doreşte sã facã afaceri în Moldova?

Ca şi preşedinte al EBA, eu pot spune cã noi suntem un prim contact bun. Asociaţia noastrã a reuşit sã dea dovadã de dinamism: suntem vizibili, toata lumea ne cunoaşte. Suntem finanţaţi doar din sursele membrilor noştri, iar echipa de gestiune este compusã din cei mai mari investitori de succes din Moldova, dar şi din companii locale. Membrii noştri doresc ca economia ţãrii sã se dezvolte şi ei îşi aduc aportul în acest sens, fãrã niciun interes adiţional în afarã de cel filantropic. Este o convingere social – corporativã de a contribui la atragerea capitalului, a know-how-ului strãin pentru a valorifica potenţialul economic al Moldovei.

În aceastã ordine de idei, am creat o aripã tânãrã a antreprenoriatului din Moldova pentru tinerii cu potenţial şi managerii din Moldova. În afarã de asta, noi participãm la diferite Consilii ale miniştrilor pentru elaborarea cadrului legal în vederea îmbunãtãţirii acestuia. Asociaţia noastrã face lobby puternic pentru a-şi ajuta membrii  şi dispune şi de o reţea de informaţii şi persoane pusã la dispoziţia membrilor atunci când este vorba de gãsirea partenerilor corespunzãtori, a finanţatorilor, etc. În plus, EBA este parte a reţelei internaţionale a asociaţiilor de business cu sediul la Bruxelles. Asta înseamnã cã avem acces la asociaţii similare din alte ţari, ceea ce lãrgeşte potenţialul nostru de a intra în legaturã cu alte pieţe. Este important de precizat cã o garanţie a seriozitãţii este si faptul cã Domnul Schubel, şeful Delegaţiei UE în Moldova, este presedinte onorific al EBA. Dumnealui se implicã direct atunci când apar probleme mai mult sau mai puţin urgente, de genul celor evocate.

CARTIER EUROPEAN: Ce poate face asociaţia, a cãrei preşedinte sunteţi, pentru a promova peste hotare o imagine mai pozitivã a climatului de afaceri din Moldova?

Noi colaborãm cu majoritatea ambasadelor din Republica Moldova şi încercãm, prin intermediul acestora, sã organizãm forumuri bilaterale, ultimul fiind cel orânduit cu Ambasada Olandei. Astfel, oameni de afaceri de la noi au mers în Olanda şi au gãsit parteneri, au încheiat contracte de colaborare. Ca urmare, aceştia au creat întreprinderi mixte şi au început activitatea în Republica Moldova. De asemenea, organizãm schimburi de experienţã, în cazul Ambasadei Suediei, în scopul stabilirii unor parteneriate. Este şi cazul ambasadelor României, a Poloniei, a Cehiei, etc. Prin ele, încercãm sã transmitem acest mesaj pozitiv şi asta datoritã calitãţii oamenilor de afaceri implicaţi, care au succes, au deja experienţã, au rezultate economice în ţara noastrã. Prin ei, putem atrage capitalul strãin şi tehnologiile novatoare în Republica Moldova. Prin fapte concrete este mai simplu sã demonstrezi cã la noi se pot face afaceri, se meritã sã vii şi cã poţi gãsi un partener fiabil. Gãsirea partenerului de afaceri este foarte importantã. De aceea, procesul de selecţie a participanţilor la aceste tururi este foarte birocratic, astfel doar cei cu capacitate concretã reuşesc sã beneficieze de aceste tururi de schimb de experienţã pe care le organizãm.

CARTIER EUROPEAN: Statul belgian, de exemplu, considerã cã Moldova este un “paradis fiscal”, pentru cã impozitul pe întreprinderi este sub 10%. Este Moldova cu adevarãt un paradis pentru investitorii strãini?

Nu cred cã suntem un paradis fiscal! Asta ar însemna evitarea totalã a plãţii impozitului. Cert este insã cã la noi astãzi se plãtesc mai puţine impozite de cãtre mediul de afaceri în ceea ce priveşte profitul net, comparativ cu alte ţãri din Uniunea Europeanã, iar condiţiile fiscale sunt mai atractive decât în Belgia. Din punct de vedere fiscal, într-adevãr, se meritã sã faci afaceri în Republica Moldova. Nu ştiu care va fi tendinţa pe viitor a politicii fiscale, dar putem spune cã belgienii au dreptate afirmând cã suntem un paradis pentru cei care vor sã facã afaceri la noi deoarece avem condiţii fiscale avantajoase.

CARTIER EUROPEAN: Ce pãrere aveţi dumneavoastrã, vom ajunge oare într-o zi în Europa, mai bine zis in Uniunea Europeanã?

Este complicat din punct de vedere politic. Mediul de afaceri şi cetãţenii doresc aderarea la Uniunea Europeanã şi negocierea acordurilor de liber schimb face parte din acei paşi ce ne apropie de spaţiul economic european, simbol economic şi politic al Uniunii Europene.

Asociaţia noastrã este implicatã în procesul de implementare a acelor standarde europene în Moldova. Noi suntem o punte între Guvernul Republicii Moldova şi mediul de afaceri. Ĭncercãm sã explicãm acele condiţii care vor fi aplicate dupã semnarea acordului de liber schimb şi care presupune schimbãri ale cadrului normativ, legislativ, etc. Toţi asteaptã cu nerãbdare semnarea acestui acord, dar nu cred cã toatã lumea este în egalã mãsura mulţumitã. Totuşi, pentru ţarã, va fi un lucru foarte pozitiv. În primul rând, standardizarea va aduce beneficii consumatorului, pentru cã va avea un produs mai calitativ. De asemenea, acele norme de funcţionare a pieţei, de transparenţã, vor crea o concurenţã sãnãtoasã, cu produse mai bune, la un preţ mai competitiv, iar economia ţãrii va avea de câştigat prin impozitele care vor fi încasate dintr-o activitate economicã sãnãtoasã.

CARTIER EUROPEAN: Cum vã simţiţi dumneavoastrã ca şi femeie, într-un mediu de afaceri dominat de bãrbaţi?

Eu cred cã mediul de afaceri este foarte pozitiv pentru problemele de gen. De obicei, în afaceri la nivel înalt ajung persoane care au anumite principii de eticã şi corectitudine. Astfel, noi nu activãm ca persoane de un anumit gen, dar ca şi profesionişti. Este vorba de soluţionarea unor probleme, nu de ce gen sunt.

Totuşi, în Moldova, problema aceasta trebuie tratatã pentru a ajuta femeile sã modifice acele concepte culturale care existã în societatea noastrã şi care le impiedicã sã aibã libertatea de gândire corespunzãtoare pentru a-şi decide soarta şi viitorul. Nu putem ascunde faptul cã mai persistã acele stereotipuri culturale în familii care fac ca femeia sã fie tratatã în mod discriminatoriu. Recent, am avut o întâlnire cu Asociaţia femeilor primari şi marea mea surprindere a fost cã, din 800 de primãrii, mai mult de 70% au în frunte femei. Asta aratã cã o schimbare este în curs în societatea noastrã.

Eu simt cã sunt schimbãri în acest sens şi cred cã într-o societate guvernatã doar de bãrbaţi, cealaltã parte a societãţii este orfanã de o parte din cetãţenii ei, adicã femeile. Anume ele pot aduce aportul lor la dezvoltarea societãţii. Este important sã existe egalitate a oportunitãţilor la nivel de gen, de etnii, de culturi pentru ca societatea întreagã sã se poatã dezvolta. Altfel este imposibil.

Interviu realizat [în februarie 2013] de Ludmila Bulgar, “Cartier European” blog


[1] A se vedea de asemenea opinii despre etica sau moralitatea politica, de data aceasta, cu expertul IDIS-Viitorul, Leo Litra, care cheama la o ” remaniere a bazei morale a clasei politice” in “O noua alianţă şi integrarea europeană” , Ziarul de Garda, Chisinau, 25.02.2013,  http://www.zdg.md/stiri/o-noua-alianta-si-integrarea-europeana

[2]” Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery”. in European Business Association, Moldova, web site: http://eba.md/pages/code-of-ethics [Consultat: 10.06.2013].

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s